Безпека підприємства | Охорона у Харкові. ГСО «БАРС»

Безпека підприємства

  • 5
  • серпня

Охорона підприємств, як правило, забезпечується технічним, фізичним, економічним, внутрішнім та інформаційним аспектами. Усі вони тісно пов'язані між собою, утворюючи єдину систему безпеки підприємства. Технічна безпека відноситься до пасивного типу, оскільки, на відміну від фізичної, не безпосередньо впливає на зловмисника.

Технічна система безпеки підприємства є системою раннього виявлення загроз від несанкціонованого проникнення порушників, неправомірних чи помилкових дій персоналу, стихійних лих. Виявлення, нейтралізація та ліквідація загроз виконуються різними технічними засобами та методами.

До функцій технічних засобів безпеки належать: блокування загроз, автоматичний контроль меж зон захисту об'єкта, дистанційний візуальний контроль, оперативна зміна ступеня захищеності об'єкта (у разі пожежі – блокування), автоматичне протоколювання несанкціонованих дій у зонах захисту об'єкта, інформування пульта охорони про ситуації несанкціонованого доступу . У складі технічних засобів безпеки виділяють такі системи.

охрана в харькове Барс

Система охоронної сигналізації (СОС) включає охоронно-тривожну та периметральну сигналізації. Служить для забезпечення автоматичного контролю меж зон, що охороняються, контролю станів усередині зон, видачі повідомлень про тривожні спрацьовування. До її функцій також входить контроль власної працездатності. 

Система відеоспостереження включає охоронне та технологічне відеоспостереження. Забезпечує дистанційний візуальний контроль обстановки в зонах, що охороняються, забезпечує найбільш достовірні дані про факти вчинення порушень.

Система протипожежного захисту служить для забезпечення адресного оповіщення про виникнення пожежонебезпечної ситуації, при необхідності включення системи пожежогасіння та димовидалення. Система включає пожежну сигналізацію та пожежну автоматику, системи газового та порошкового пожежогасіння, оповіщення про пожежу, керування евакуацією.

Система контролю та управління доступом (СКУД) здійснює управління доступом персоналу в приміщення та зони об'єкта, облік робочого часу, оглядове та антитерористичне обладнання, системи інженерного захисту, управління гаражною автоматикою та автостоянкою. Робота СКУД заснована на ідентифікації персоналу за рядом критеріїв та оперативної бази даних, що містить розклад допуску працівників.

Комплексний захист підприємства забезпечується об'єднанням усіх систем технічних засобів безпеки у єдину інтегровану систему безпеки (ІСБ). Весь комплекс обладнання ІСБ підприємства функціонує за єдиними протоколами, використовує загальні лінії зв'язку, єдині бази даних, керується з єдиного програмного ядра. Це дозволяє налаштувати автоматичні дії однієї системи безпеки на події, що реєструються іншою системою. Сукупність таких дій називається сценарієм. Одним з головних завдань ІСБ є спрощення контролю за обстановкою на об'єкті, що охороняється, для оператора, наданні йому обробленої та максимально чіткої інформації.